Kardiolog, kardiološka ambulanta, kardiološki pregled, obremenitveni test, ultrazvok srca, ...

Naročanje

PO POGODBI Z ZZZS OPRAVLJAMO NASLEDNJE STORITVE:

 • 1018P Kardiološki pregled-prvi
 • 1018K Kardiološki pregled- kontrolni (za naše paciente)

UZ srca in cikloergometrijo opravljamo izključno znotraj napotitve na Kardiološki pregled (1018P) in ne kot samostojno storitev. UZ srca in cikloergometrijo lahko kot samostojno storitev opravimo le samoplačniško.

NAROČANJE: sporočite ZZZS številko pacienta in številko eNapotnice. Naročanje samo po predhodni triaži napotnic, zato obvezno priložite vso zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na pacientovo zdravstveno stanje, ki je razlog za napotitev in je potrebna za izvedbo zdravstvene storitve.

Naročanje po pogodbi z ZZZS poteka na več načinov:

 • Osebno: z eNapotnico, veljavno kartico ZZZS in dosedanjimi izvidi v času ordinacijskega časa - trenutno ni možno
 • Po telefonu: na 030-616-062 ponedeljek in torek 8:00-10:00 uro
 • Po elektronski pošti: ambulanta@kardiologija.eu   OPOZORILO: Vsebina elektronske pošte na poti med pošiljateljem in naslovnikom ni varovana! Povratne informacije in obvestila pred izvedbo zdravstvene storitve, ki se pacientu pošiljajo prek elektronskih komunikacij v nešifrirani obliki, ne vsebujejo konkretnih podatkov o pacientovem zdravstvenem stanju ali vrsti zdravstvene storitve.
 • Po navadni pošti: Pošljite nam potrdilo o izdani e-Napotnici s pripisom elektronskega naslova in telefonske številke, na kateri ste dosegljivi za naša morebitna vprašanja naš naslov
 • Prek spletne strani: https://narocanje.ezdrav.si/ (za uporabnike z eNapotnico)

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je dr.Silvia Samarin, dr.med.

Naročanje samo po predhodni triaži napotnic. V skladu z novim pravilnikom priložite razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo : Izdajatelj napotne listine napotno listino izpolni z napotno diagnozo, vrsto zdravstvene storitve, strokovno obrazložitvijo in ji priloži vso zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na pacientovo zdravstveno stanje, ki je razlog za napotitev in je potrebna za izvedbo zdravstvene storitve.

SAMOPLAČNIKI se lahko naročite na iste kontakte, preko e-pošte ali po telefonu.

Ob pregledu morate prinesti s seboj: 

 • kartico ZZZS
 • vse dosedanje izvide (kardiološke ali druge, ki so lahko povezani s trenutnimi težavami)
 • seznam zdravil (ime zdravila in odmerek)
 • dosedanje EKG posnetke - če so na voljo
 • laboratorijske izvide: zaželjeno je, da s seboj prinesete osnovne laboratorijske izvide: krvne maščobe - skupni holesterol, LDL, HDL, trigliceride, ev tudi:  hemogram, če je potrebno pa tudi TSH - hormon ščitnice, elektrolite K, Na, če jemljete Lanitop pa ev tudi nivo digoksina, drugo po potrebi...
 • meritve krvnega tlaka od doma ali pri zdravniku/v lekarni

Obvestilo: Tisti pacienti, ki ste že v kardiološki obravnavi kje drugje, svetujemo, da kontrolne preglede nadaljujete v tisti ambulanti, kjer že imate kartoteko. V kolikor želite, da bi se spremljali v kardiološki ambulanti pri nas, je pogoj, da nam dostavite celotno dosedanjo kardiološko dokumentacijo (oz prepis originalnega kartona z vsemi izvidi pregledov in preiskav, prenos kartoteke se ne svetuje v tistih primerih, ki se že obravnavajo na tercialni ravni).

STOPNJE NUJNOSTI NA NAPOTNICI:

 • NUJNO - IPP ali druga URGENTNA ambulanta
 • HITRO: v 3 mesecih,
 • REDNO: v 6 mesecih.
 • nova kategorija ZELO HITRO, za katero se določa najdaljša dopustna čakalna doba 14 dni

Oglejti si tudi našo FB stran in si preberite naše objave na blogu: kardiolog.blog.siol.net/

 

Kardiološka ambulanta SMedicina d.o.o., Dolenjska cesta 324a, 1291 Škofljica, DŠ: SI 55821995