Kardiolog, kardiološka ambulanta, kardiološki pregled, obremenitveni test, ultrazvok srca, ...

AKTUALNO

Zaradi obvladovanja širjenja okužb s Covid-19 vodstvo Kardiološke ambulante SMedicina d.o.o. dne 12. 3. 2020 sprejme naslednji:
S K L E P
Od dne 16. 3. 2020 se do vsaj 29. 3. 2020 se odpovedujejo vse obravnave v specialistični kardiološki ambulanti in funkcionalna diagnostika. Rok se lahko podaljša. Osebno naročanje v tem času ni možno.
Dr. Silvia Samarin, dr.med. 
 

Od 21. januarja 2018 se je začel uporabljati nov Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Več si preberite tukaj: LINK

Ključne novosti, ki jih predvideva omenjena zakonodaja, so:
ČAKALNI ČAS - Največ 30 minut. Izjema je izvajanje nujne medicinske pomoči ali že zaključevanje zdravstvene storitve predhodno obravnavanega pacienta, ki jo je treba izvesti brez nepotrebnega odlašanja ali prekinitve.
STOPNJE NUJNOSTI - Vpeljuje se novo kategorijo stopnje nujnosti: »zelo hitro«, za katero se določa najdaljša dopustna čakalna doba 14 dni (med »nujno« 24 ur in »hitro« 3 mesece).
NAROČANJE – Pacient se lahko naroči na različne načine: elektronsko (eNaročanje, e-pošta, na spletnih straneh izvajalca), telefonsko, po navadni pošti: prejem napotnice se označi z zaporedno številko in datira) ali osebno v ordinaciji. OPOZORILO: Vsebina elektronske pošte na poti med pošiljateljem in naslovnikom ni varovana!
MOŽNOST IZVEDBE TRIAŽE NAPOTNICE – na podlagi zdravstvene dokumentacije, lahko se spremeni stopnja nujnosti (navzgor ali navzdol) ali celo ugotovi, da za storitev ne obstaja medicinska indikacija.
UVRŠČANJE NA SEZNAME – Pacient mora biti uvrščen na čakalni seznam v 5 dneh po predložitvi napotnice oz. v 2 dneh po morebiti izvedeni triaži napotnice. Izvajalec mora o datumu uvrstitve v čakalni seznam obvestiti pacienta v 3 dneh po uvrstitvi na seznam. Hkrati ga obvesti tudi o posledicah neupravičene odsotnosti. Uvrščanje izvaja pooblaščena oseba. Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama v naši ambulanti je dr.Silvia Samarin, dr.med.
ODPOVED TERMINA - Pacient lahko termin odpove enkrat, in sicer brez razloga, a mora to narediti najpozneje 10 dni pred terminom. Izjema so nepričakovana bolezen pacienta ali npr. smrt ožjega družinskega člana, ko je termin mogoče odpovedati tudi kasneje.
NAJDALJŠA DOPUSTNA ČAKALNA DOBA – Določena je glede na stopnjo nujnosti, in sicer: Nujno 24 h, Zelo hitro: 14 dni, Hitro: 3 mesecev, Redno: 6 mesecev.
VELJAVNOST NAPOTNIC - Roki za predložitev napotne listine so vezani na stopnjo nujnosti, in sicer pri stopnji nujnosti Nujno: najkasneje naslednji dan, Zelo hitro: v 5 dneh, Hitro ali redno: v 14 dneh od izdaje napotne listine. Če pacient napotnice ne predloži pravočasno, se ga ne uvrsti v čakalni seznam oziroma se mu ne sme opraviti zdravstvena storitev.
ROK ZA IZDAJO IZVIDA - Izvid je treba izdati takoj oz. najkasneje v 7 dneh. Izjema je določena za nujne primere, vključno s primeri suma na maligno obolenje ali tekoma zdravljenja malignega obolenja, ko je izvid treba izdati takoj.

Ob naročanju v našo ambulanto bomo od vas zahtevali tudi zdravstveno dokumentacijo, v skladu z novim pravilnikom: Izdajatelj napotne listine napotno listino izpolni z napotno diagnozo, vrsto zdravstvene storitve, strokovno obrazložitvijo in ji priloži vso zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na pacientovo zdravstveno stanje, ki je razlog za napotitev in je potrebna za izvedbo zdravstvene storitve.